top of page

עבודה מארגנת: בניית כוח וקהילה בהתארגנות עובדים דמוקרטית

 

ניצן תנעמי

יולי 2024

158 עמודים

מסת"ב: 978-965-598-880-2
דאנאקוד: 1588-4

 

מה עושה מארגנת (או מארגן) עובדים ומה זאת בכלל העבודה הזאת? כך בפשטות אפשר לנסח את השאלה המרכזית שבה עוסק הספר הזה. זהו ספר ייחודי בנוף הישראלי שבו כמעט אי אפשר למצוא ספרים על התאגדות עובדים או על התארגנות אחרת "מלמטה", בוודאי לא כאלה שכתובים מנקודת מבט מקומית ומקורית.


הספר דן בהיבטים שונים של עבודת ארגון, שנכונים במידה רבה לכל התארגנות אזרחית, שמטרתה ליצור כוח נגדי אל מול בעלי השררה ולהרחיב את הדמוקרטיה בחברה המודרנית. לפי תפיסה זאת איגוד עובדים הוא אבן ראשה, וגם דוגמה ומופת, לאופן שבו אפשר וצריך לבנות כוח אזרחי דמוקרטי. הספר הוא לא מדריך "יבש" המפרט את דרכי הפעולה המומלצות. זהו חיבור שמשלב בתוכו סיפורים אישיים, עקרונות תיאורטיים, סיפורי הצלחה וכישלון, דיון באתגרים ובקשיים וחזון לחברה אזרחית פעילה, שוויונית ודמוקרטית. 

 

 

ניצן תנעמי היא מזכ"לית משותפת של כוח לעובדים.

עבודה מארגנת: בניית כוח וקהילה בהתארגנות עובדים דמוקרטית

70.00 ₪ מחיר רגיל
55.00 ₪מחיר מבצע
    bottom of page